Przejdź do treści

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe FOKS

Facebook

fb.com/sknfoks

Email

sknfoks@wit.edu.pl

Biuro projektu

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa