Przejdź do treści

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zbudowanie i przeprowadzenie testów w ośrodku pomocy społecznej „Modelu Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi” (M-STOS).

Zadaniem systemu M-STOS będzie ciągłe monitorowanie parametrów życiowych oraz parametrów środowiska osób starszych wymagającego ciągłego nadzoru. Zebrane dane będą przekazywane w trybie online do ośrodków pomocy społecznej lub członków rodziny. System M-STOS umożliwi analizę danych historycznych, obserwację parametrów bieżących oraz reakcję na zgłoszone alarmy przez osobę starszą.

W projekcie systemu będą wykorzystane technologie Internetu Rzeczy (ang. internet of things, IoT), maszynowego uczenia (ang. machine learning) oraz platforma IoT w chmurze obliczeniowej. System będzie się składał z trzech komponentów: