Przejdź do treści

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 2022-06-20

DOTYCZY: Dostawy podzespołów elektronicznych oraz narzędzi w ramach projektu finansowanego przez ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SKN/SN/535140/2022 z dnia 20.04.2022, zadania nr 1.