Przejdź do treści

Model Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi (M-STOS)

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zbudowanie i przeprowadzenie testów w ośrodku pomocy społecznej „Modelu
Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi” (M-STOS).

Studenckie Koło Naukowe FOKS

Koło Naukowe „FOKS” to grupa ludzi, której głównym obszarem zainteresowania jest Internet Rzeczy, ale również dążą do tego, żeby wykorzystać wiedzę w celu lepszej przyszłości.

Jakie zalety ma opracowanie systemu M-STOS w ramach prac Koła?

  1. Procesy związane z opieką nad osobami starszymi są powszechnie znane, do zamodelowania tych procesów nie są wymagane wywiady z użytkownikami.
  2. Model uwzględnia wszystkie typowe warstwy systemów Internetu Rzeczy takie jak akwizycja danych z czujników, wstępna obróbka danych, transmisję danych przez Internet oraz przetwarzanie i zobrazowanie danych na platformie IoT. Przy projektowaniu i realizacji modelu występują problemy projektowania procesów biznesowych, BigData, maszynowego uczenia, elementy sztucznej inteligencji.
  3. W opiece nad osobami starszymi istotne jest zwłaszcza monitorowanie parametrów życiowych np. temperatura, puls, natlenienie krwi – parametry te są powszechnie znane i nie wymagają dodatkowej pracy nad ich poznaniem.
  4. Drugim obszarem monitorowanie jest otoczenie osoby starszej, które wymaga pomiaru np. temperatury pomieszczenia, obecności gazów, pożaru.
  5. Czujniki przeznaczone do monitorowania parametrów życiowych jak i otoczenia są ogólnie dostępne w niskiej cenie.